I Iwonickie Dni Transplantacyjne
"ŻYCIE Z ŻYCIA"

muzyka - medycyna - sport

25-27 lipiec 2008 Iwonicz Zdrój

  

Wspaniały koncert zespołu Piersi z liderem Pawłem Kukizem uświetnił iwonicką imprezę popularyzującą ideę transplantacyjną. Koncert tak znanego zespołu przyciągnął ponad pięciotysięczną publiczność. Dzięki temu była wspaniała możliwość dotarcia do jak największej grupy odbiorców informacji dot. świadomego dawstwa narządów. Należy podkreślić, że muzyka wyzwoliła u uczestników koncertu niesamowitą eksplozję radości, co wrażało się w tańcu i wspólnym śpiewaniu piosenek wraz z Pawłem Kukizem. Mamy nadzieję, że ta spontaniczna radość pozostanie w sercach uczestników wraz z świadomością możliwości darowania życia poprzez dawstwo narządów. Przed samym koncertem znany 4-krotny olimpijczyk Paweł Zygmunt - rodem z Iwonicza Zdroju - wraz ze swoją żoną Katarzyną - sędzią międzynarodowym w hokeju na lodzie - przed pięciotysięczną publicznością - ostentacyjnie - podpisali Oświadczenia Woli.

Przez 2 dni 40 wolontariuszy rozdawało mieszkańcom i wczasowiczom Zdroju foldery: "Co każdy powinien wiedzieć o przeszczepianiu narządów" i Oświadczenia woli. Dla pełnej informacji można było także pobrać zgłoszenie o wpis do Centralnego Rejestru Sprzeciwów, że nie wyrażam zgody na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów. Młodzi wolontariusze ubrani byli w koszulki z napisami "Przeszczep to nowe Życie" i napisem Wolontariusz.

W plenerowej imprezie w centrum uzdrowiska wzięły udział stowarzyszenia i federacje: Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji, Polska Federacja Pacjentów DIALTRANSPLANT, Stowarzyszenie Transplantacji Serca - Koło z Krakowa i Zabrza. Pacjenci uczestniczący w tej imprezie bardzo spontanicznie popularyzowali świadome dawstwo narządów do przeszczepienia poprzez wyrażenie swojej woli za życia i przeszczepu rodzinnego. Na scenie odbyła się prezentacja stowarzyszeń oraz pacjenci przedstawili swoje żywe świadectwa. Bardzo cenne było wystąpienie pani Elżbiety Orczyk - żony zmarłego dawcy narządów - która w bardzo emocjonalnej wypowiedzi przekazała, co było motywem podjęcia przez nią, tak wspaniałej decyzji dla ratowania życia ludzi oczekujących na przeszczep.

Impreza odbywała się w trzech panelach: artystycznym, medycznym i sportowym w czasie których przekazywana była podstawowa wiedza na temat: Co każdy powinien wiedzieć o przeszczepianiu narządów ?

W panelu artystycznym głównym wydarzeniem był koncert Pawła Kukiza i zespołu Piersi. Paweł Kukiz współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Sportu po Transplantacji i bliskie są mu problemy osób dializowanych i po transplantacji. Sam jest ojcem 8-letniego dziecka po przeszczepieniu nerki. Dla większej popularyzacji idei transplantacyjnej przekazał darowiznę na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. Jest to piękny, bezinteresowny gest ze strony artysty, godny naśladowania.

Panel medyczny to Forum Transplantacyjne z udziałem znanych chirurgów transplantologów, socjologa i kapłana. Wzięli w nim udział: dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka, dr n. med. Tomasz Jakimowicz. Obaj Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej AM w Warszawie, przy ul. Banacha. Lekarze przybliżyli słuchaczom tematykę przeszczepów rodzinnych, cukrzycy zagrażającej społeczeństwu, a tym samym niewydolności trzustki oraz aktualnego stanu pobrań narządów w kraju. Socjolog mgr Robert Kowalski przedstawił prezentację badań społecznych dot. różnych postaw mieszkańców Podkarpacia wobec problemu transplantacji. Ksiądz dr Andrzej Chmura przekazał stanowisko kościoła Katolickiego dot. oddawania organów do przeszczepienia. W ramach imprezy została odprawiona Msza Święta w intencji Dawców i Biorców Narządów i Lekarzy. Ks. dr Andrzej Chmura w przepięknej homilii przekazał potrzebę ofiarowania narządów do przeszczepienia od osób po śmierci i żywych dawców, jako dar ogromnej miłości bliźniego.

Panel sportowy dał żywe świadectwo pacjentów po transplantacji, że przeszczep to najlepsza metoda ratowania życia ludzkiego, czego dowodem bardzo przekonywującym był ich udział w warsztatach rekreacyjno-sportowych oraz spotkania najlepszych polskich pacjentów-sportowców z wczasowiczami i mieszkańcami miasta. Uczestniczyli w nim pacjenci po przeszczepieniu nerek, serca i wątroby. Dla popularyzacji aktywności fizycznej, dzięki której można pokonać trudy dnia codziennego i przeciwdziałać chorobom odbyły się zawody dla dzieci i młodzieży "Zostań Olimpijczykiem" zorganizowane przez olimpijczyka, Pawła Zygmunta i jego żonę Katarzynę. W zawodach wzięło udział 250 dzieci i młodzieży. Bardzo aktywny udział wzięli także młodzi wolontariusze. Przez dwa dni trwania imprezy ubrani byli w koszulki z napisem "Przeszczep to nowe Życie" i Wolontariusz. Plenerowy udział pacjentów był dla nich samych dużym wyzwaniem, ale uważamy, że dla uświadamiania społeczeństwa potrzebne są żywe świadectwa. Wiadomo, że ciężka choroba i walka o życie pozostawia w psychice dużo negatywnych emocji.

Odbyła się tez aukcja obrazów artystów z Sanoka na rzecz działalności PSST.

Dla nagłośnienia medialnego I Iwonickich Dni Transplantacyjnych 'ŻYCIE Z ŻYCIA" muzyka - medycyna - sport patronaty medialne objęli: TVP Rzeszów, PR Rzeszów i Gazeta Codzienna Nowiny. TVP Rzeszów emitowała programy promujące transplantację z uczestnictwem lekarzy i pacjentów. W celu przekazania informacji odbyła się konferencja prasowa, w hotelu Galeria Glorietta. Uczestniczyli wnie, m.in.senator RP Stanisław Piotrowicz, Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój - Paweł Pernal, przedstawiciele stowarzyszeń Robert Keder, Małgorzata Rejdych, Jan Statuch i Krystyna Murdzek, gospodarz konferencji Mirosław Zarzycki, dyrektor "Uzdrowiska Iwonicz" S.A.dr Robert Śliwowski i lekarze dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka, dr n. med. Tomasz Jakimowicz i dr Janusz Glazar. Media na konferencji reprezentowali: red. Renata Machnik PR Rzeszów i red. Tomasz Jachimow - Codzienna Gazeta Nowiny.

Tak duża, plenerowa impreza mogła odbyć się dzięki wsparciu sponsorów. Byli nimi: Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy w Iwoniczu Zdroju, Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji, PFP Dialtransplant, Bank PKO BP, PBS Bank, Hotel Galeria Glorietta - Iwonicz Zdrój, "Uzdrowisko Iwonicz" S.A., PRO-WELLNESS Katowice, Starostwo Powiatowe w Krośnie, STS Koło Zabrze, STS Kraków, Dodoni -Suchedniów, PRID Krosno S.A, Hotel Klimat - Iwonicz Zdrój, Państwowa Straż Pożarna z Krosna i Ochotnicza Straż Pożarna z Iwonicza Zdroju oraz Publiczne Pogotowie Ratunkowe.

Zdjęcia więcej>>>